GENERELT

Afløb / toilet:
For at undgå, at afløbsrør fra vask, bruseniche og toilet tilstopper, skal man passe på med hvad man skyller ud. Hygiejnebind, bleer, vat og avispapir skal ikke skylles ud i toilettet, men derimod fyldes i skraldespanden.
Hvis kloakken er tilstoppet og det kan påvises, at det er lejers egen skyld, vil rensningen af kloakafløbet stå for lejers egen regning.
Man bør ikke skylle stegefedt og lign. I køkkenvasken, da det over tid tilstopper kloakken.
Det er en god ide, at hælde kogende vand i køkkenvasken jævnligt, da det hjælper med at holde
vandlåsen og kloakrørene rene.
For at undgå at toilettet bliver tilstoppet, er det meget vigtigt at man bruger ”stor skyl” hvis der skal skylles toiletpapir ud. Nyere toiletter skyller nemlig med få liter vand ved ”lille skyl”, derfor bruges det ”lille skyl” KUN hvis der ikke skal skylles toiletpapir ud.

Hvidevarer:
Hvis der opstår problemer eller kommer en skade på hvidevarerne, bedes lejer kontakte udlejer og vi vil herefter sørge for at få repareret den pågældende hvidevare.
Hvis det kan påvises at lejer selv er skyld i årsagen til at hvidevaren er gået i stykker, skal vedkommende selv betale for reparationen eller for et nyt samt installationen heraf.
Lejer forestår selv reparation af egne hvidevarer.

Skure:
Der er ikke varme i skuret, så derfor frarådes det at opbevare genstande, der ikke kan tåle fugt eller frost, samt at placere genstande på gulvet i skuret.

Vandlåse:
Rensning af vandlåse skal lejer selv sørge for samt at der er vand i vandlåsen, så den ikke tørrer ud og dermed giver lugtgener.

Forsikring:
Udlejningsboligen er dækket af udlejers forsikring, hvilket vil sige, at evt. skader på bygningen normalt dækkes af denne forsikring. (Undtaget vinduesglas og kumme.)
Lejer skal dog selv anskaffe sig en indboforsikring.

Maling:
Hvis lejer ønsker en anden farve end den pågældende farve på væggene, skal man søge om tilladelse til det.

Istandsættelse:
Istandsættelse af udlejningsboligen ved fraflytning forestår udlejer mod betaling.
Istandsættelsen omfatter:

  • Fjernelse af synlige spor efter huller i gulve, vægge, lofter, træværk m.v.
  • Maling af loft, vægge + paneler.
  • Udbedring af fejl og mangler på gulve, døre, radiatorer, vinduer m.v.